Over WBL

Het bestuur van de Werkgroep Behoud Lopikerwaard houdt zich o.a. bezig met het ondersteunen van diverse initiatieven. Dikwijls is het bestuur gesprekspartner bij gemeentes en provincie of wordt  ondersteuning gevraagd door inwoners. Ook zet de WBL zich in om cultuurhistorische gebouwen of gebieden te beschermen. Opgemerkt wordt dat het voor bijvoorbeeld nieuwe wethouders of ambtenaren niet altijd duidelijk is wat de WBL doet. Maar ook voor u als donateurs is het prettig om te weten waar de WBL voor staat. Daarom zijn de doelstellingen en taken opgeschreven in een visiedocument. Dit visiedocument (of delen daarvan) kan dan toegestuurd worden aan betrokken partijen. De WBL tracht in de standpunten dicht bij de kern te blijven, dus bij het behoud en versterking van de Lopikerwaard. Het is belangrijk een goede stem te geven aan de bewoners van de buitengebieden, als ook de natuur in de Lopikerwaard te verbeteren. Maar dit document staat open voor eventuele aanvullingen of opmerkingen.

Het bestuur hoort heel graag van u. En mocht u zich voor een bepaald onderwerp willen inzetten, neemt u dan contact op met een van onze bestuursleden om ons te ondersteunen of van gedachten te wisselen.

De doelstellingen en taken van WBL

De Stichting Werkgroep Behoud Lopikerwaard, de WBL, is sinds 1981 actief in de Lopikerwaard. Zij is ontstaan tijdens de grootschalige ruilverkaveling in dit gebied. De Lopikerwaard omvat o.a de gemeentes IJsselstein, Lopik, Montfoort, Oudewater en Schoonhoven. Zij zet zich in voor het behoud en de versterking van het eigen karakter van de Lopikerwaard en de naaste omgeving, op het gebied van natuur, landschap en cultuurhistorie, in samenhang met de leefomgeving.

Door middel van voorlichting, bijeenkomsten, natuureducatie, een magazine, het uitgeven van boeken en info-materiaal, maakt de WBL burgers en gemeentes bewust van de unieke waarden van dit fraaie weidegebied.

De WBL volgt kritisch de ruimtelijke plannen van gemeentes, provincie en Rijk die betrekking hebben op het werkgebied van de WBL. Ook heeft de WBL een adviserende rol bij regionale en lokale plannen. Daarbij werkt zij nauw samen met diverse organisaties binnen de Lopikerwaard op het gebied van landschap, natuur, energielandschappen en energieopwekking.

Verdieping doelstellingen WBL

ANBI

De Stichting Werkgroep Behoud Lopikerwaard is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI status).

Beloningsbeleid

De deelname aan het WBL bestuur is pro deo. Er worden geen vacatiegelden uitgekeerd. Alleen werkelijk gemaakte kosten worden vergoed. De WBL heeft geen eigen personeel. Alle activiteiten in het kader van de werkgroep geschieden op basis van vrijwilligheid.

Voor de Jaarverslagen en Financiële verslagen van de laatste jaren is het digitale archief te raadplegen.