Privacy-verklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

WERKGROEP BEHOUD LOPIKERWAARD, hierna WBL, kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u lid/donateur bent van WBL, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan WBL verstrekt. WBL kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

De persoonsgegevens zijn in beheer bij de administrateur van de WBL en die gaat hier zorgvuldig mee om.

WAAROM WBL GEGEVENS NODIG HEEFT

WBL verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Ook worden uw persoonsgegevens gebruikt om u een nieuwsbrief en het WBL Magazine te kunnen sturen.

HOE LANG WBL GEGEVENS BEWAART

WBL bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien u uw lidmaatschap opzegt.

DELEN MET ANDEREN

WBL verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. WBL levert het adressenbestand van de leden/donateurs aan de drukker van het WBL Magazine. De drukker zorgt voor de bezorging per post en voorziet de Magazines van het adres. Met de drukker wordt afgesproken dat de door WBL aangeleverde adressen slechts voor dat doel mogen worden gebruikt.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van WBL worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. WBL gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

WBL maakt GEEN  gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van WBL bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@werkgroepbehoudlopikerwaard.nl WBL zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

WBL neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van WBL maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door WBL verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met WBL op via info@werkgroepbehoudlopikerwaard.nl

Lopik, juni 2018