In memoriam Bep Murk  (1933-2023)

Een markant man,  Bep Murk. Bep was in de kracht van zijn leven het historisch bewustzijn van IJsselstein. Geen C.V. hier, wel dat Bep autodidact was. Hij had iets generaliserends, als kunstenaars uit de Middeleeuwen.

De heer Pillen van de Historische Kring IJsselstein (HKIJ) bracht een eerbetoon aan de oprichter van de HKIJ  in de oecumenische afscheidsdienst op 1 september jl.

Bep zou met ons gegruwd hebben van het idee van woningbouw in het Kromme IJsselgebied. Hier werken de HKIJ en de WBL eendrachtig samen. Om dit cultuur historisch kwetsbaarste punt – met Enghe IJssel, Lobeke , Bolle Brug, Klaphek en van vòòr de Bisschop van Utrecht  opdracht gaf tot ontginning (circa 1200), het laatste stukje oerbos van de Lopikerwaard – te beschermen!

Het gebouw van neoclassicistische architectuur, het Zenderpark-Nozema-gebouw, wist Bep te behouden. Nu met appartementen. Plus de herinnering aan de jarenlange radio activiteiten van de korte en lange golf. Broodwinning in IJsselstein. Architect Dudoks Nozema-hoofdkantoor ( M.P. Gerbrandy na Londen 1946 ) en haar bestemming, hadden Beps volle interesse nog.

Wat te denken van zijn vastberadenheid tegenover burgemeester Wijte : ‘Ik ga niet weg – liggend op het bureau – voordat u toezegt, dat de Zuid Vestingwal, niet de sloopkogel krijgt’. Wat een genot heden. Met uitzicht op het Kloosterplantsoen-schootveld, richting Vianen.

Bep was een IJsselsteinse encyclopedie. Duizenden afbeeldingen van zijn stadje-door-de-eeuwen, bevatten zijn archief en hoofd.

Op video demonstreert Bep voor de WBL het oude griendambacht. Zie de vaste collectie van het Gemeente Museum, met mandenmakerij etc. Geriefhout verdween en kunststof kwam voor de boer. Meubelindustrie ontstond. 

De liefde voor de natuur bracht hij op zijn kinderen en kleinkinderen over. Zoon Bert vertelt: ‘Tot op het laatst ging pa in de rolstoel het veld in met ons’. Hij genoot en bracht zijn enthousiasme over op twee generaties Murk.

Voor de corona groette hij me. ‘Ik ga er van door’. De familie met Bert voorop, kreeg respijt om een prachtig afscheid voor te bereiden. Menig IJsselsteiner verliet de Ontmoetingskerk met respect en dankbaarheid voor BEP MURKS 90-jarige rijke leven, waar hij velen in liet delen.

Eise Jongsma (Oud-WBL bestuurslid en oud- eindredacteur WBL Magazine)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>