Posts filed under Uncategorized

Donateursdag 2023

Het dorp Linschoten is één van onze prachtige dorpen binnen de Lopikerwaard. En net buiten het dorp is sinds kort een biologische tuinderij. De WBL koestert deze pareltjes en wilde de donateurs hier tijdens de jaarlijkse donateursdag op 7 oktober jl. graag kennis mee laten maken. De donateursdag is tevens een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten en van gedachten te wisselen.

Proeftuin van Linschoten

Op een vervallen boomgaard van de Stichting Landgoed Linschoten is Natascha Boel in 2022 begonnen met de Proeftuin van Linschoten. Op deze biologische tuinderij is ploegen taboe. Net als spitten en het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Alles gebeurt met de hand, is biologisch geteeld, met liefde, aandacht en goede zorg voor de bodem. Tijdens het oogstseizoen krijgen abonnees wekelijks een pakket met allerlei soorten groenten zoals bietjes, boontjes, paksoi of kool, aangevuld met bijvoorbeeld radijs, bosui of wat kruiden. Maar de groenten uit de tuinderij komen niet alleen op het bord van Montfoortse gezinnen, maar ook op die van het gerenommeerde restaurant De Burgemeester in Linschoten. Binnenkort kun je er overnachten in zogenaamde Wikkelhouses. Deze ecolodges zijn klein, van Nederlands ontwerp en fabricaat, gemaakt van karton en hout en super duurzaam. Én ze zijn van binnen en buiten prachtig! Natascha zelf vertelde enthousiast het verhaal van de proeftuin en haar doel om een gezellige community te creëren waarbij mens, natuur en landbouw weer met elkaar worden verbonden. 

Dorp Linschoten

Linschoten kent een rijke geschiedenis. Deze geschiedenis is herkenbaar aan een grote verscheidenheid aan monumenten en landschappelijke structuren. Er zijn aanwijzingen dat er in Linschoten ca. 900 na Chr. al bewoning is geweest. Het dorp ontwikkelde zich op de plaats waar de restgeul, van het vroeger tussen Montfoort en Woerden gelegen veenstroompje, samenkomt met het riviertje de Lange Linschoten. Langs de Lange Linschoten, in de directe nabijheid van het (oude) Huis Linschoten en de kerk, verrees een dorp in lintbebouwing. Nu nog is Linschoten een van de mooiste dorpen van Nederland. Een deel van Linschoten is beschermd dorpsgezicht. Om het dorpshart liggen de uitbreidingswijken Noord, Rapijnen, Overvliet en Voorvliet. Een gids vertelde over die rijke historie en liet de mooiste plekjes zien. De dag werd afgesloten met een hapje en een drankje in Dorpshuis de Vaart in Linschoten.

In memoriam Bep Murk  (1933-2023)

Een markant man,  Bep Murk. Bep was in de kracht van zijn leven het historisch bewustzijn van IJsselstein. Geen C.V. hier, wel dat Bep autodidact was. Hij had iets generaliserends, als kunstenaars uit de Middeleeuwen.

De heer Pillen van de Historische Kring IJsselstein (HKIJ) bracht een eerbetoon aan de oprichter van de HKIJ  in de oecumenische afscheidsdienst op 1 september jl.

Bep zou met ons gegruwd hebben van het idee van woningbouw in het Kromme IJsselgebied. Hier werken de HKIJ en de WBL eendrachtig samen. Om dit cultuur historisch kwetsbaarste punt – met Enghe IJssel, Lobeke , Bolle Brug, Klaphek en van vòòr de Bisschop van Utrecht  opdracht gaf tot ontginning (circa 1200), het laatste stukje oerbos van de Lopikerwaard – te beschermen!

Het gebouw van neoclassicistische architectuur, het Zenderpark-Nozema-gebouw, wist Bep te behouden. Nu met appartementen. Plus de herinnering aan de jarenlange radio activiteiten van de korte en lange golf. Broodwinning in IJsselstein. Architect Dudoks Nozema-hoofdkantoor ( M.P. Gerbrandy na Londen 1946 ) en haar bestemming, hadden Beps volle interesse nog.

Wat te denken van zijn vastberadenheid tegenover burgemeester Wijte : ‘Ik ga niet weg – liggend op het bureau – voordat u toezegt, dat de Zuid Vestingwal, niet de sloopkogel krijgt’. Wat een genot heden. Met uitzicht op het Kloosterplantsoen-schootveld, richting Vianen.

Bep was een IJsselsteinse encyclopedie. Duizenden afbeeldingen van zijn stadje-door-de-eeuwen, bevatten zijn archief en hoofd.

Op video demonstreert Bep voor de WBL het oude griendambacht. Zie de vaste collectie van het Gemeente Museum, met mandenmakerij etc. Geriefhout verdween en kunststof kwam voor de boer. Meubelindustrie ontstond. 

De liefde voor de natuur bracht hij op zijn kinderen en kleinkinderen over. Zoon Bert vertelt: ‘Tot op het laatst ging pa in de rolstoel het veld in met ons’. Hij genoot en bracht zijn enthousiasme over op twee generaties Murk.

Voor de corona groette hij me. ‘Ik ga er van door’. De familie met Bert voorop, kreeg respijt om een prachtig afscheid voor te bereiden. Menig IJsselsteiner verliet de Ontmoetingskerk met respect en dankbaarheid voor BEP MURKS 90-jarige rijke leven, waar hij velen in liet delen.

Eise Jongsma (Oud-WBL bestuurslid en oud- eindredacteur WBL Magazine)

Open dag eendenkooi Montfoort succesvol

Midden in de Lopikerwaard liggen drie eendenkooien. Twee daarvan liggen in de polder Broek en Blokland nabij Montfoort en deze worden door Staatsbosbeheer in originele staat gehouden. Zaterdag 15 juli jl. deed Staatsbosbeheer de grote houten poort van één van de eendenkooien open voor het publiek. De afgelopen maanden hebben medewerkers van Staatsbosbeheer met de hulp van vrijwilligers hard gewerkt om de eendenkooi weer zo veel mogelijk op orde te krijgen en weer veilig toegankelijk voor excursies.

Schade en herstel
De winterstormen van begin 2022 hebben voor veel schade gezorgd aan de kooien. Zo hebben veel bomen de rietschermen en vangpijpen beschadigd en dienden er hier en daar bomen preventief te worden verwijderd om dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen. Gelukkig is de natuur ondanks de benodigde werkzaamheden nog altijd dominant aanwezig en is er zelfs een broedpaar van de Purperreiger waargenomen.

Open dag
Op de open dag kon je tijdens een rondleiding met één van de ervaren gidsen dit bijzondere natuurgebied ontdekken, leuke workshops volgen, streekproducten kopen en van alles leren over de mooie Lopikerwaard.

Historie
De gidsen vertelden over de werking van een eendenkooi en gaven uitleg over de historie. De grote vijver in het midden was heel aanlokkelijk voor wilde eenden die een goede rustplek zochten. Door een samenspel van de kooiker, het kooikerhondje en tamme eenden werden op grote schaal eenden gevangen. Omdat rust noodzakelijk was, liggen de eendenkooien vaak midden in het land. In 1550 stelde Karel V daarom het afpalingsrecht in. Dit betekende dat binnen een straal van 753 of 1130 meter vanuit het midden van de kooi verstoring wettelijk verboden was. Tegenwoordig worden in deze eendenkooi nog steeds eenden gevangen, maar deze worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek.

Spreekwoorden en namen
Eendenkooien leverden vanaf de Middeleeuwen niet alleen vlees, het was ook een kweekvijver voor spreekwoorden: wilde eenden gingen er ‘de pijp uit’ en de kooiker werkte vooral ‘achter de schermen’. Bepaalde achternamen (zoals Kooistra, Van der Kooij en Kooijman) verwijzen naar eendenkooien evenals namen van boerderijen, zoals Kooilust.

Terugblik
Edwin Moes, boswachter team Utrecht-West bij Staatsbosbeheer: ‘Wij kijken terug op een zeer geslaagde open dag van de eendenkooi. Samen met lokale ondernemers met streekproducten en de Werkgroep Behoud Lopikerwaard hebben we er een ontzettend mooie dag van gemaakt en hebben we veel enthousiaste bezoekers kunnen bereiken met heel veel moois dat onze Lopikerwaard te bieden heeft’.

In memoriam Rob Kostermann / HoneyBob (1950 – 2023)

Het is een gave. Op bevlogen wijze over de natuur vertellen en over het belang van insecten. Bijvoorbeeld aan kinderen van de basisschool die vervolgens zonder aarzelen onder stenen en houtblokken op zoek gaan naar pissebedden. Rob Kostermann bezat die gave. En of het nu om pissebed Ribbeltje ging, de hoofdpersoon uit een leerzame opdracht, insecten en visjes uit de sloot of om de allerkleinsten die Kabouter Tuin te hulp schoten, alle kinderen luisterden met aandacht naar die lange, vriendelijke mijnheer met zijn aparte muts op. Vooral over de bijen wist hij werkelijk ‘alles’.

Rob is op Eerste Paasdag overleden. Niet onverwacht. De laatste jaren streed hij tegen kanker, lange tijd met onverwoestbaar optimisme. In Rob (of Bob), aan velen in IJsselstein vooral bekend als imker en als kenner van groen in onze naaste omgeving, is de bekwaamheid van het onderwijzen pas op latere leeftijd opgebloeid. Het grootste deel van zijn loopbaan was hij werkzaam in een technisch beroep, in Nederland, maar ook buiten de landsgrenzen. Hij hield er onder meer zijn liefde voor Ierse muziek aan over. In zijn jonge jaren in IJsselstein verzeild geraakt na de ontmoeting met zijn grote liefde. Vorig jaar vierden zij hun vijftigjarig huwelijksfeest. De vreugde was groot: gelukkig, dat heeft hij toch mooi nog gehaald. En met IJsselstein is hij ook min of meer ‘getrouwd’. Verdiepte zich in de mensen die hier wonen en in de verhalen over die mensen, in heden en verleden. Interesseerde zich voor de geschiedenis van de stad. En voor de natuur in en om de stad, altijd weer de natuur. Hij kon er eindeloos over vertellen. En meer nog, hij heeft zich er jarenlang voor ingezet. Op vele terreinen was Rob actief: 30 jaar voorzitter en drijvende kracht van de IJsselsteinse Bijenvereniging – op 8 maart jl. droeg hij het stokje over -, zowat tien jaar betrokken bij Groenplatform IJsselstein (GPIJ), aan de wieg gestaan van Wijktuin Achterveld & Groenvliet, docent en hartstochtelijk pleitbezorger van Natuur- en Milieueducatie (NME). Wie met hem heeft samen gewerkt, roemt zijn inzet. Dat hij ‘altijd’ bereikbaar was – voor bijenzwermen bijvoorbeeld – zal het thuisfront mogelijk vaak genoeg hebben betreurd. De mensen die hij hielp daarentegen, waren hem dankbaar. Aan Wijktuin Achterveld & Groenvliet heeft hij, vanaf de oprichting in 2016, een enorme bijdrage geleverd. Met zijn technische kennis en handigheid. Met zijn bijenkundigheid. Met zijn oplettendheid – “hé, kijk daar, een gehakkelde aurelia” en “hoor je de tuinfluiter?”. En met zijn attente omgang met alles en iedereen. Veel mensen zullen hem gaan missen. IJsselstein heeft een bevlogen inwoner verloren.

Namens Wijktuin Achterveld & Groenvliet en Groenplatform IJsselstein
Agnes Jonker

 

Bijgaande foto is gemaakt door Carel Bijlenga

Rob Kostermann (foto is gemaakt door Carel Bijlenga)

Duurzaamheidsprijs 2023 van Duurzaam Montfoort uitgereikt

Op vrijdag 6 juni 2023 ontvingen maar liefst twee genomineerden de Duurzaamheidsprijs uit handen van wethouder Van Wikselaar: Ramona Schalkwijk van Bloemweidemelk en duurzame melkveehouders Koos en Marina van der Wind. De Duurzaamheidsprijs is een pluim voor organisaties in de gemeente Montfoort die zich inzetten voor de omgeving, de natuur en anderen. Dit jaar is het thema Biodiversiteit.

Jury kiest winnaars uit acht genomineerden
In totaal waren er dit jaar acht genomineerden. Al deze organisaties zetten zich op een of andere manier in voor een groene, levendige omgeving met aandacht voor dieren, planten en de mens als onderdeel van de natuur. Uit al deze genomineerden is een prijswinnaar gekozen door een jury bestaande uit Arie Belo (winnaar van vorig jaar), Matthijs Hombergen (Klimaatburgemeester), Petra Kerste (organisator vanuit Duurzaam Montfoort) en wethouder Wim van Wikselaar.

Winnaars ontvangen toepasselijk kunstwerk
Ramona Schalkwijk en Koos en Marina van der Wind kregen beide, tijdens een feestelijke borrel bij Boer Hans, een compliment van de wethouder en ontvingen een kunstwerk gemaakt door Marjolein Muilwijk. Door papier te scheuren, kreuken en plakken en vervolgens te schilderen heeft Marjolein diverse soorten boomschors nagemaakt. Een prachtige prijs bij het thema Biodiversiteit en een mooi symbool voor de twee melkveehouders die ieder op hun eigen wijze met hun vak en de omgeving bezig zijn, maar in de kern volgens dezelfde waarden lijken te werken. Niet meer nemen dan noodzakelijk, teruggeven, en altijd met oog voor de omgeving.

Bekijk alle genomineerden  op de website van Duurzaam Montfoort 

De Werkgroep Behoud Lopikerwaard (WBL) was een van de genomineerden.  Op de foto bestuurslid Leo van den Berg. De WBL feliciteert beide winnaars met het behalen van deze mooie prijs.  

Vogels kijken in Eemland

Verslag weidevogelexcursie Eemdijk

door Irene Schuller

Na onze  weidevogelbijeenkomst op 18 januari jl. in Montfoort kwam natuurlijk de vraag op hoe je het beheer in de Lopikerwaard succesvoller kan maken. Het is voor de hand liggend dat in andere weidevogelgebieden dezelfde problemen spelen, de vraag is hoe ze ermee omgaan. We kunnen ongetwijfeld het nodige van elkaar leren. 

Vogelaars gaan graag naar de Eempolders om weidevogels te zien, het gebied staat bekend als weidevogelwalhalla. Een goede reden om ons licht op te steken bij het Collectief Eemland. Stef Huigen is voorzitter en geeft vaker informatie bijeenkomsten, wij waren welkom op vrijdag 12 mei. Op weg naar het kantoor van het collectief in Eemdijk rijden we het laatste stuk van de route langs het riviertje de Eem en onderweg zien we al de weidsheid van het gebied. Je kan heel ver kijken, er staan geen bomen in de weg.  

Wilhelm Bos, gebiedscoördinator van Collectief Eemland, geeft de aftrap met een informatieve presentatie over de werkwijze van het collectief. Het is één van de kleinste collectieven van Nederland maar dat heeft zo zijn voordelen. Men kent elkaar en er heerst een “ons kent ons ”mentaliteit. Bij dit collectief doen 98 boeren mee met weidevogelbeheer op een totaal van 120-130, dat is bijna 80%. Dat betekent dat er weinig versnippering is in het gebied, van de 3300 ha valt 2800 ha onder weidevogelbeheer. Daarnaast worden sloten over 131 km ecologisch geschoond, zijn er 3,7 ha botanische randen en 7,2 ha kruidenrijke akkerranden. Doordat er steeds meer boeren meedoen breidt het kerngebied zich uit.

Het collectief kent een uniek vergoedingssysteem wat een belangrijke reden is dat zoveel boeren mee kunnen doen. Het principe is “doe je meer dan krijg je meer”. Hoe meer pakketten, hoe hoger de vergoeding per pakket. Hoe meer nesten, hoe hoger de vergoeding per nest. Volgens Wilhelm is de vergoeding eigenlijk nog steeds niet voldoende maar het helpt natuurlijk wel. Het systeem kan zo worden bedacht omdat agrarische collectieven binnen bepaalde kaders vrij zijn om een vergoedingssysteem te hanteren. Het geld wordt door Provincie Utrecht verdeeld onder de collectieven maar komt uiteindelijk van de EU.

Dat de groei er goed in zit zie je ook aan het aantal deelnemers aan het greppel-plasdras project: In 2016 waren er 41 deelnemers, in 2022 waren het er 100. Greppel-plasdras blijkt bijzonder effectief te zijn, weidevogels met jongen trekken er naartoe om te foerageren. Nu er overal in het gebied greppel-plasdras is kan je je wel voorstellen dat de kuikens veel meer kans hebben om groot te worden. Voedsel is gewoon beter bereikbaar en beschikbaar. Onderzoek (WUR) toont aan dat er bij een plasdras vijfmaal meer weidevogels met jongen worden aangetroffen! Om een greppel-plasdras wordt altijd een rustgebied gecreëerd met uitgesteld maaien.

Ook in dit gebied hebben de weidevogels last van predatie. Het helpt dat het een groot gebied is met weinig versnippering maar onder andere vossen vormen nog steeds een gevaar voor eieren en kuikens. Het collectief heeft zelf vossenrasters ontwikkeld waarbij het draad boven de sloot hangt, daarmee wordt voorkomen dat de stroom via opschietend gras of kruiden weglekt. In het afgelopen jaar zijn 20 stuks greppel plasdras omheind met vossenraster, het plaatsen van het raster wordt door het collectief gedaan. Een hele mooie oplossing om predatie door vossen te voorkomen, afschieten is tenslotte een nare en dieronvriendelijke methode.

Bomen zijn uitkijkposten voor roofvogels zoals buizerds en kiekendieven, hagen en houtwallen geven huisvesting aan marterachtigen en vossen. Terwijl ze zo goed zijn voor de biodiversiteit zijn ze dus niet goed voor weidevogels. Dat betekent dat we echt een keus moeten maken, wil je weidevogels dan moet je bomen verwijderen of laag houden zoals knotwilgen die je om het jaar knot. Hagen en houtwallen moet je beperken tot erven, ze mogen niet tussen de weidepercelen staan. Afgelopen vier jaar zijn er in dit gebied ruim 1000 erfbomen gerooid! Het collectief in dit gebied heeft duidelijk de keuze gemaakt om weidevogelbeheer prioriteit nummer één te maken en dat doet het collectief op een voortvarende wijze. Door een goed opgezet plan van aanpak weet het collectief steeds meer subsidie te vergaren waardoor de boeren een steeds betere vergoeding krijgen. Dat helpt om méér boeren te motiveren om zich aan te sluiten en dat alles komt ten goede aan de weidevogels.

Na de presentatie van Wilhelm zijn we naar buiten gegaan en hebben we genoten van het open landschap met prachtige vergezichten. En ja, heel veel grutto’s, kieviten, tureluurs, scholeksters en een enkele gele kwikstaart en graspieper. De buizerd die langs kwam werd, zoals het hoort, door luid roepende kieviten snel verjaagd.
Met dank voor de hartelijke ontvangst gaan we na een leerzame dag in de loop van de middag weer naar huis.

Als u graag een bezoek wilt brengen aan het weidevogelgebied raden wij u aan om te parkeren bij de Theetuin in Eemnes. Van daaruit loopt u naar de Meentweg en u loopt naar het zuiden over de Meentweg. U neemt vervolgens het eerste pad aan uw linkerhand, vrijwel direct begint het vogelgebied.

 

Recreatie bankjes in de Utrechtse natuur

(door Peter Gruters)

Interne linkSinds eind 2021 is het voor inwoners en terreineigenaren mogelijk om recreatiebankjes in de Utrechtse natuur te laten plaatsen. Het provinciebestuur van Utrecht introduceert een speciale regeling die dat volledig faciliteert, na een voorstel van Provinciale Staten. Er is subsidie aan te vragen voor minimaal 2 en maximaal 10 bankjes in het buitengebied langs een wandelroute. Met deze regeling hoopt de provincie dat de beleving van de natuur vergroot wordt en dat meer mensen gaan wandelen in onze prachtige groene omgeving. 

Het streven is om totaal zo’n 100 extra bankjes te plaatsen langs onontdekte paden. Niet iedereen weet de subsidiepot te vinden, vandaar dat de provincie een oproep heeft gedaan. Een voorwaarde voor de plaatsing is dat de initiatiefnemer het bankje minstens 10 jaar kan onderhouden. De bankjes kunnen bijvoorbeeld geplaatst worden als blijvende herinnering aan een gebeurtenis of om een geliefde wandelroute aan te vullen met een rust-of uitzichtpunt. De banken worden voorzien van GPS-coördinaten. Deze locatiegegevens zijn een hulp voor hulpdiensten bij calamiteiten in de natuur.

In samenwerking met de gemeente Montfoort en later ook met gemeente Lopik hebben we respectievelijk 4 en 2 bankjes laten plaatsen op mooie plekjes. In Lopik bijvoorbeeld is één van de bankjes geplaatst langs een wandelpad vanaf de Provincialeweg naar de Lekdijk. Dit is een herdenkingsbank geworden voor mijn nichtje die daar dodelijk is verongelukt door een aanrijding op de parallelweg tijdens een wandeling met een vriendin. Ik heb daar een bronzen herdenkingsplaatje op gemonteerd. De plaats is een prachtige verstilde plek in de natuur nabij een klein watertje.

Het is nog steeds mogelijk om bankjes aan te vragen. Zie: https://www.provincie-utrecht.nl/loket/subsidies/recreatiebanken-avp

Natuurgebied Willeskop wordt waterberging

Het natuurgebied in Willeskop kan veranderen in een lange strook water. Als het aan het waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) ligt, komt hier een waterberging. Als het onder water loopt, kan er bij hoosbuien meer dan 200.000 kubieke meter water opgevangen worden. Zo kan het waterschap flexibeler het waterbeheer uitvoeren en hierdoor wateroverlast in het gebied zo veel mogelijk voorkomen.

Natuurgebied wordt waterberging: bij hoosbuien kan er 200.000 kubieke meter water worden opgevangen

Het regent vaker en harder. Om in te spelen op de gevolgen van klimaatverandering doet HDSR onderzoek naar hoe zij het watersysteem ook in de toekomst robuust en klimaatbestendig kan houden. Door het bestaande natuurgebied Willeskop ook geschikt te maken als waterbergingsgebied en een doorvoer te realiseren van de Gekanaliseerde Hollandse IJssel naar de Lek, kan HDSR het westelijk deel van het gebied van De Stichtse Rijnlanden robuuster en klimaatbestendiger maken. Hiermee kan toekomstige wateroverlast wellicht voorkomen worden.

Voor de realisatie van de waterberging zijn verschillende maatregelen nodig. De werkzaamheden bestaan uit het realiseren van een bypass om het huidige gemaal naast de Damweg heen en er worden kunstwerken (o.a. inlaten en duikers) gerealiseerd om meer water door de watergangen te kunnen voeren en om water tijdelijk te kunnen bergen in de plas. Ook worden waterkeringen en peilscheidingen versterkt en is er op enkele delen sprake van verlegging van een waterkering. Verder worden maatregelen getroffen om het gebied natuurvriendelijker in te richten zoals de aanleg van natuurvriendelijke oevers, de aanleg van eilandjes voor vogels en het uitbreiden van het rietmoeras.

Het projectplan ligt vanaf 23 januari ter inzage en vindt u op de website van het waterschap.

Op maandag 13 februari a.s. organiseert HDSR een inloopmiddag en -avond van 15:30 tot 20:00 uur. Ze geeft dan een toelichting op de plannen, en het is mogelijk om het ontwerp-projectplan in te zien en vragen te stellen. De locatie is Zalencentrum Oudewater aan de Westsingel 2 in Oudewater.

U kunt zich voor de informatieavond aanmelden door een mail te sturen naar post@hdsr.nl onder vermelding van ‘Informatieavond Willeskop’, uw naam en het aantal personen. Aanmelden is niet verplicht, maar geeft HDSR een goed beeld van het aantal mensen dat ze mogen verwelkomen.

Vacature Veldmedewerker weidevogels en landschap

“Kan jij meer nesten vinden dan de weidevogeldrone?”

Welkom bij het Collectief Lopikerwaard

Het Collectief Lopikerwaard is een agrarische vereniging die een zo goed mogelijke balans tussen landbouw en natuur nastreeft. Wij zetten ons, samen met onze leden en deelnemers, in voor projecten en activiteiten die een duidelijke meerwaarde hebben voor duurzame landbouw en biodiversiteit in ons gebied. Samen met ruim 200 agrariërs, particulieren en vrijwilligers bevorderen we biodiversiteit en duurzame landbouw. BoerenNatuur is de koepelorganisatie die ons ondersteunt in de uitvoering.

Ben jij dit?

Een enthousiaste en betrokken collega met affiniteit van de bescherming van weidevogels en de uitvoering van agrarisch natuurbeheer. Je vindt het leuk om dynamiek in werk te hebben met afwisseling tussen buiten en binnen.

Dit vind je leuk om te doen?

Je verricht uitvoerende taken van agrarisch natuurbeheer met de focus op weidevogelbeheer. Je weet agrariërs te motiveren voor natuurbeheer. Samen ga je op zoek naar effectief beheer met oog op de bedrijfsvoering. Je bent graag buiten en staat met de voeten in de klei. Vanuit de praktijk kijk je naar de mogelijkheden om het beheer en bescherming van de weidevogels vorm te geven. Je draagt zorg voor de administratie als de aanvraag van vergunningen. Naast agrariërs ondersteun je vrijwilligers en diverse andere partijen. Je pakt eigen projecten op. Bijvoorbeeld op gebied van ecologisch waterbeheer, klimaatadaptatie of wilde bijen. Je legt verantwoording af aan de gebiedscoördinator.

Herken jij jezelf hier in?

 • Gemotiveerd om de biodiversiteit van het boerenland te vergroten;
 • Beschikt over ecologische basiskennis die toepasbaar is op het agrarische landschap;
 • Je hebt kennis van weidevogels of wil dit leren;
 • Affiniteit met agrarische bedrijven;
 • Kan zelfstandig werken en goed organiseren;
 • Kan presenteren en trainingen geven;
 • Bent klantgericht en kan samenwerken met professionals en vrijwilligers;
 • Kan mondeling en schriftelijk goed communiceren en kan een onafhankelijke positie innemen bij tegenstrijdige belangen;
 • Ervaring met geautomatiseerde gegevensverwerking en GIS toepassingen;
 • HBO werk- en denkniveau op het vakgebied en/of MBO+ met werkervaring;
 • Bezit een rijbewijs

Dit zoek jij verder in een baan?

 • Een jaarcontract met de intentie om dit bij goed functioneren om te zetten in een overeenkomst voor onbepaalde tijd.
 • We bieden goede arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Bos- en Natuurbeheer, onderdeel De Landschappen.
 • Het is een deeltijd functie van 32 uur.
 • Er is een werkplek in Polsbroekerdam beschikbaar maar de werkzaamheden zullen vaak ook plaatsvinden in het veld, bij de boer aan de keukentafel of via thuiswerken.

Wat is de planning?

Reacties uiterlijk op 20 februari 2023 per mail.

Solliciteren?

Heb je interesse in de functie? Wij komen graag met jou in gesprek. Stuur een korte onderscheidende motivatie (+ CV) naar het secretariaat@collectieflopikerwaard.com

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de gebiedscoördinator Maarten van Beek, tel: 06 15 66 78 60 of met de voorzitter van het Collectief, Arjan van Diemen, tel. 06 12 13 29 33.

Weidevogelbijeenkomst op Het Beloken Land succesvol

De bijeenkomst die woensdagavond 18 januari jl. werd gehouden in de hooibergschuur van Het Beloken Land in Montfoort mag een succes genoemd worden. Vertegenwoordigers van verschillende organisaties die zich in de Lopikerwaard bezig houden met weidevogels waren door de Werkgroep Behoud Lopikerwaard uitgenodigd met de bedoeling kennis met elkaar te maken in de hoop dat door samenwerking en begrip voor elkaar men elkaar kan versterken.

Grutto
In het westelijke deel van de Lopikerwaard komen nog behoorlijke aantallen weidevogels voor. De kievit, scholekster en tureluur blijven stabiel of nemen iets af in aantal, maar met de grutto gaat het slecht en dat is in heel Nederland het geval. Circa 80% van de wereldpopulatie van de grutto broedt in Nederland, daarom hebben we als land een verantwoordelijkheid voor deze vogel.

Weidevogelbeheer
De avond begon met een voorstelronde waarbij ieder de gelegenheid kreeg te vertellen over zijn/haar werk voor weidevogels of duurzaamheid in de Lopikerwaard. De Vereniging Weidevogelbescherming Lopik, Vereniging Weidevogelbescherming Montfoort-Linschoten, Nestkasten Werkgroep Woerden, Duurzaam Lopikerwaard, Wildbeheereenheid Lopikerwaard en het Collectief Lopikerwaard maakten daar dankbaar gebruik van. Hier kwamen al een aantal knelpunten naar voren, onder andere dat goed weidevogelbeheer veel meer inhoudt dan alleen legselbescherming. Het waterpeil moet omhoog, bemesten met ruige mest terwijl de boeren met ligboxenstallen allemaal drijfmest uitrijden, gras in verschillende lengtes, kruidenrijk gras, beter sloot- en kantenbeheer, plasdras en ga zo maar door. Als aan alle voorwaarden is voldaan is het voor iedereen frustrerend om te zien dat predatoren veel kuikens pakken waarbij de huiskat één van de grote boosdoeners is. Daarnaast blijkt dat het leefgebied van weidevogels de afgelopen decennia enorm is afgenomen door woningbouw en de aanleg van wegen en bedrijventerreinen. In de toekomst zal dit nog meer het geval zijn door de komst van zonneparken en windmolens.   

Het Beloken Land
Gijs van Kempen hield daarna een presentatie over weidevogels en wat er nodig is om weidevogels te helpen hun kuikens groot te brengen en te overleven. Veel mooie foto’s die allemaal gemaakt zijn op Het Beloken Land waar de weidevogels het al jaren fantastisch doen door het beheer van eigenaar Leen Verkaik.

Schadeloosstelling
De discussieronde leverde vervolgens weer een aantal inzichten op waarbij duidelijk werd dat de vergoedingen die boeren krijgen voor uitgesteld maaibeheer, plasdras en dergelijke niet voldoende zijn. Het is een schadeloosstelling maar compenseert niet het extra werk dat boeren moeten doen. Het is voor boeren ook lastig dat er geen langjarige contracten kunnen worden afgesloten, de contracten zijn nu voor een periode van 5 jaar en dat is te kort om gedegen bedrijfsvoering op af te stemmen.

Predatie
Predatie is een probleem waar iedereen het over eens is. De vele verwilderde katten mogen niet worden afgeschoten en er komen steeds meer vossen. Ooievaars waren ooit bijna uitgestorven maar nu zijn ze soms een plaag. Het zou bijvoorbeeld een goed idee zijn om het aantal ooievaarsnesten aan banden te leggen.

Samenwerking
Meer geld voor weidevogelbeheer en het besluit of er gejaagd mag worden op predatoren als verwilderde katten en vossen zijn beiden politieke beslissingen. De afspraak is gemaakt om samen op te trekken in het overleg met de provincie Utrecht om in elk geval deze beide onderwerpen voor het voetlicht te brengen.

Leon Snoek en Irene Schuller,
Werkgroep Behoud Lopikerwaard
Voor vragen of verdere toelichting: 06-2840 7546 (Irene Schuller)