Natuurgebied Willeskop wordt waterberging

Het natuurgebied in Willeskop kan veranderen in een lange strook water. Als het aan het waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) ligt, komt hier een waterberging. Als het onder water loopt, kan er bij hoosbuien meer dan 200.000 kubieke meter water opgevangen worden. Zo kan het waterschap flexibeler het waterbeheer uitvoeren en hierdoor wateroverlast in het gebied zo veel mogelijk voorkomen.

Natuurgebied wordt waterberging: bij hoosbuien kan er 200.000 kubieke meter water worden opgevangen

Het regent vaker en harder. Om in te spelen op de gevolgen van klimaatverandering doet HDSR onderzoek naar hoe zij het watersysteem ook in de toekomst robuust en klimaatbestendig kan houden. Door het bestaande natuurgebied Willeskop ook geschikt te maken als waterbergingsgebied en een doorvoer te realiseren van de Gekanaliseerde Hollandse IJssel naar de Lek, kan HDSR het westelijk deel van het gebied van De Stichtse Rijnlanden robuuster en klimaatbestendiger maken. Hiermee kan toekomstige wateroverlast wellicht voorkomen worden.

Voor de realisatie van de waterberging zijn verschillende maatregelen nodig. De werkzaamheden bestaan uit het realiseren van een bypass om het huidige gemaal naast de Damweg heen en er worden kunstwerken (o.a. inlaten en duikers) gerealiseerd om meer water door de watergangen te kunnen voeren en om water tijdelijk te kunnen bergen in de plas. Ook worden waterkeringen en peilscheidingen versterkt en is er op enkele delen sprake van verlegging van een waterkering. Verder worden maatregelen getroffen om het gebied natuurvriendelijker in te richten zoals de aanleg van natuurvriendelijke oevers, de aanleg van eilandjes voor vogels en het uitbreiden van het rietmoeras.

Het projectplan ligt vanaf 23 januari ter inzage en vindt u op de website van het waterschap.

Op maandag 13 februari a.s. organiseert HDSR een inloopmiddag en -avond van 15:30 tot 20:00 uur. Ze geeft dan een toelichting op de plannen, en het is mogelijk om het ontwerp-projectplan in te zien en vragen te stellen. De locatie is Zalencentrum Oudewater aan de Westsingel 2 in Oudewater.

U kunt zich voor de informatieavond aanmelden door een mail te sturen naar post@hdsr.nl onder vermelding van ‘Informatieavond Willeskop’, uw naam en het aantal personen. Aanmelden is niet verplicht, maar geeft HDSR een goed beeld van het aantal mensen dat ze mogen verwelkomen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>