Organisatie, wie is wie

Henriëtte Keijzer, voorzitter

Van oorsprong kom ik uit Bilthoven, een heel andere omgeving met een andere mentaliteit. Ik heb in Utrecht gestudeerd en woon met mijn gezin en vele huisdieren, waaronder alpaca’s, in het mooie buitengebied van IJsselstein. Ik help o.a. scholen en sportclubs te verduurzamen, zowel door zonnepanelen op het dak als ook energiebesparing en het vergroenen van schoolpleinen. Ook hou ik mij bezig met energietransitie en heb sinds kort de cursus energieboswachter van de NMU afgerond. Als bestuurslid van de WBL vind ik het belangrijk een goede gesprekspartner te zijn voor bijvoorbeeld bewoners, gemeente, provincie en waterschap. Door goed mee te denken in nieuwe plannen, zorg te dragen voor behoud van waardevolle natuur en cultuurhistorie maar ook in uitbreiding van mogelijkheden in het buitengebied. Zoals herbestemmen van vrijkomende agrarische bebouwing tot meerdere woonunits, gebruik van boeren daken voor opwekking, uitbreiding van recreatiemogelijkheden en verdere verduurzaming. Samen met Ronald Meijer vervul ik het duo voorzitterschap van de WBL.

Ronald Meijer, voorzitter

Mijn carrière heb ik als officier van de Koninklijke Luchtmacht gevolgd. Als oud militair ben ik frequent verhuist. In 1996 hebben wij in Polsbroek een fraaie boerderij met erachter een prachtige oude hoogstamboomgaard kunnen betrekken. En daar zijn wij tot heden nooit meer weg gegaan. In Polsbroek troffen wij een gemeenschap aan dat nog de sfeer van de jaren vijftig ademde. Het is een voorrecht om in het Groene Hart te wonen, waar je als enige plek in de overvolle Randstad nog weidse uitzichten hebt en de natuur bij de voordeur begint. Het behoud van al dit fraais is mij aan het hart gelegen. Uiteraard is sprake van woningnood, worden door de energietransitie soms landschappen op hun kop gezet en dient ook de industrie en daarmee werkgelegenheid een plek te hebben. Het is de kunst om tussen al deze belangen ook het behoud van al het moois in onze polders te borgen. En om de grote aantallen bewoners binnen de Randstad de mogelijkheid te geven nog onbekommerd te kunnen recreëren en al wandelend of fietsend te genieten van alle ruimte, het groen en de natuur met ook koeien in de weilanden. De WBL zet zich voor al deze doelstellingen al sinds jaar en dag vol overgave in. Mijn bestuursfunctie bij de WBL komt voort uit bovenstaande motivatie. Met als doel samen met de overige bestuursleden – maar vooral ook met u als trouwe donateur van de WBL – op te trekken en waar nodig ook te strijden voor het behoud van onze Lopikerwaard. Samen met Henriette Keijzer vervul ik het duo voorzitterschap van de WBL.

Wim Boesten, vice-voorzitter

Na mijn studie medicijnen in Utrecht deed zich de vraag voor: waar ga ik werken als huisarts? De stad, een dorp op het platteland of iets er tussenin? Mijn voorkeur ging uit naar middelgrote plaats, het liefst in het midden van het land. Zo kwam ik in IJsselstein terecht waar toen de ondernemers in de binnenstad maar vooral ook de agrariërs de sfeer bepaalden. Tijdens mijn visites genoot ik van het prachtige buitengebied. Ik had zelfs patiënten tot aan de Cabauwsekade in Lopik. Dan was zo’n ritje een fraai uitje. De mentaliteit van de bewoners in de regio sprak me erg aan: eerlijk en openhartig maar ook de samenwerking met de specialisten beviel me goed. Ik heb veel meegekregen van de agrariërs en zag veel leden van hun gezinnen zich ontplooien tot ondernemers en meerdere aannemers in onze regio hebben een agrarische achtergrond. Het buitengebied heeft zo bij mij een eminente plaats gekregen en als vicevoorzitter van de WBL heb ik nog steeds veel inspiratie en interesse op dit vlak.

Irene Schuller, secretaris

Na mijn pensionering ben ik mij gaan inzetten voor mijn grote passie: de natuur, in al zijn facetten. Zo ben ik tuinvogelconsulent bij Vogelbescherming Nederland geworden en heb ik het Erfvogelproject Lopikerwaard opgezet. Ik ben actief vogelaar maar vlinders en libellen vind ik net zo interessant. Binnen de WBL hoop ik mijn kennis van de natuur te kunnen gebruiken om daar waar mogelijk de natuurwaarden en biodiversiteit te verbeteren. Mijn ideaal is dat alle bermen ecologisch beheerd worden, de sloten vol met leven zitten, alle erven vol staan met inheemse beplanting en de weidevogels weer in aantal toenemen. In het bestuur van de WBL verricht ik activiteiten voor het secretariaat.

Leon Snoek, penningmeester en ledenadministratie

Geboren en getogen in Willeskop en vanaf 1989 inwoner van Montfoort. Ik heb een financiële achtergrond en in het dagelijks leven ben ik als auditor werkzaam bij de gemeente Utrecht, waar ik onderzoeken verricht voor het gemeentebestuur. De Lopikerwaard ken ik als mijn broekzak, ik heb er immers altijd gewoond en fiets veel. De afgelopen decennia is er veel veranderd en in de toekomst gaat er ongetwijfeld nog veel meer veranderen. Zo beëindigen steeds meer agrariërs hun bedrijf en blijven er enkele grote agrarische ondernemers over. Steeds vaker vestigen ‘gewone’ bedrijven zich op vrijkomende agrarische bedrijven. Daarnaast zijn er uitdagingen op het gebied van de energietransitie, woningbouw en de reductie van stikstof en CO2. Dit alles heeft consequenties voor de Lopikerwaard. Via de WBL wil ik een bijdrage leveren om het eigen karakter van de Lopikerwaard te behouden en te versterken. In het bestuur van de WBL vervul ik de rol van penningmeester en beheer ik de ledenadministratie.

Leo van den Berg, bestuurslid

Vanaf mijn 16e jaar ben ik in het groen werkzaam. Na de militaire diensttijd heb ik in Boskoop de hoveniers opleiding gevolgd en begin jaren 70 heb ik Tuincentrum Montfoort opgezet inclusief een hoveniersbedrijf. Later heb ik het  tuincentrum overgedaan aan Tuincentrum Overvecht maar tuinaanleg en tuinonderhoud ben ik blijven doen. Het is een bijzonder creatief beroep met veel fijne klanten. Momenteel adviseer ik nog bij de aanleg van hagen. Daarnaast adviseer ik de Agrarische Natuurvereniging (ANV) Lopikerwaard en help hen ook bij de uitvoering. Al heel veel jaren ben ik bestuurslid van de WBL en organiseer ik excursies. Daarnaast verricht ik ondersteunende en facilitaire dienstverlening.

Wim van der Putten, bestuurslid

Sinds 1970 ben ik in de Lopikerwaard werkzaam geweest als dieren-/veearts. Na mijn werkzame leven ben ik toegetreden tot de WBL om me in zetten om deze mooie polder niet te laten verkwanselen voor persoonlijk gewin. In het bestuur van de WBL houd ik me bezig met het WBL Magazine en de WBL Nieuwsbrief.

Contactgegevens

voorzitters: Henriette Keijzer en Ronald Meijer, mail: voorzitter

vice-voorzitter: Wim Boesten, e-mail

secretaris: Irene Schuller, 06-28407546, mail: secretaris

penningmeester: Leon Snoek, mail: penningmeester

ledenadministatie: Leon Snoek, mail: administratie 

Leden van het bestuur:

Wim van der Putten: e-mail

Leo van den Berg, e-mail  

Redactie WBL Magazine:

Bereikbaar per mail: redactie

Webmaster: Jan Kooijman, mail: webmaster