Voorwoord bij nieuwsbrief februari 2023

Bericht van de duo-voorzitter

De WBL gaat mee met deze tijd. U leest nu onze eerste digitale nieuwbrief. Wij informeren u hiermee over actuele onderwerpen die het landschap van onze Lopikerwaard betreffen. En zoals u in deze nieuwbrief kunt lezen gebeurt er veel. Het uitbrengen van onze digitale nieuwsbrief valt samen met het terugbrengen van de frequentie van ons WBL Magazine. Onze onvolprezen Tineke Honkoop legt haar taak als hoofdredacteur neer. Gelukkig blijft Jan Kooijman zich inzetten om tweemaal per jaar ons magazine tot aan de druk en verzending te blijven verzorgen.

Het WBL-bestuur heeft besloten de meer beschouwende artikelen in ons magazine op te nemen en u met de digitale nieuwsbrief te informeren over actuele ontwikkelingen in de vorm van korte berichten. Om een zo groot mogelijke verspreiding te krijgen vragen wij u de nieuwsbrief door te mailen naar personen waarvan u weet dat ook zij betrokken zijn bij het wel en wee van ons landschap. Tenslotte vragen wij u om hulp. Wellicht dat er bij onze lezers iemand is die het leuk vindt om te speuren naar artikelen die van belang zijn voor deze nieuwsbrief. Het gaat dan om persberichten, krantenartikelen, collegebesluiten of anderszins waar u kennis van neemt. Ook zijn wij op zoek naar een redacteur die ons helpt met het samenstellen van het WBL Magazine en de nieuwsbrieven. Vind je dit leuk meld je dan via de mail aan.

Veel leesplezier, Ronald Meijer