Witte bruggen en leuntjes in Benschop

– bijdrage Jan Reijnders –

De oproep van Marco Buitelaar in de WBL Nieuwsbrief (herfst/winter 2016) is niet zonder gevolgen gebleven. Op maandag 10 april 2017 gaf wethouder Spelt van Lopik het startschot voor een actie waarbij Klankbord Benschop en de WBL de handen ineen geslagen hebben  om in totaal 25 bruggen en leuntjes tussen IJsselstein en Polsbroek te vervangen, te herstellen en van een nieuwe verflaag te voorzien in de voor Benschop karakteristieke witte kleur.

De gemeente Lopik was in eerste instantie van plan om bruggen die aan vernieuwing toe zijn te vervangen door prefab-exemplaren. Op aandringen van Klankbord Benschop en de WBL heeft de gemeente afgezien van dit voornemen. Zij is nu bereid iets duurder materiaal aan te leveren en bovendien de witte verf ter beschikking te stellen die nodig is om de bruggen hun typisch Benschopse aanzicht te geven.

Het is aan het Klankbord Benschop en de WBL om mensen te vinden die bereid zijn verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leefomgeving. In concreto gaat het hierbij om vrijwilligers die één of twee zaterdagen de handen uit de mouwen willen steken voor de noodzakelijke onderhouds-, reparatie- en schilderwerkzaamheden aan bruggen en leuntjes.

Bent u bereid hamer, zaag en beitel te hanteren om reparaties uit te voeren, de verfkrabber ter hand te nemen om het houtwerk schoon te maken of de verfkwast aan te wenden om bruggen en leuntjes te verfraaien, meld u dan aan bij Marco Buitelaar (06-42916424) of Ton Pardoel (06–54 995559) van Klankbord Benschop of bij Wim Boesten (06–46220106) van de WBL.